14059

Villa M. Tilburg

De Reeshof is een grote nieuwbouwwijk aan de westkant van Tilburg, de zesde stad van Nederland. Als de laatste uitbreiding, genaamd Koolhoven Buiten, voltooid is, zal de Reeshof 50.000 inwoners tellen, tegen ongeveer 42.000 begin 2010. Uniek in Nederland is het natuurgebied de Dongevallei dat tegelijk met het westelijk deel van de Reeshof tot leven is gebracht. De omringende huizen hebben een bijzondere architectuur en zijn ontworpen met uitzicht op de herstelde beekbedding met zeldzame dieren en planten.

Beeldkwaliteit en architectuur

Variatie is belangrijk. In Koolhoven is daarom gekozen voor een aantal architectuurstromen uit de 30er jaren die de inspiratiebron kunnen zijn voor het ontwerp:

- De roodbruine 30er jarenwoning met roodbruine bakstenen en grote kap met overstekken;

- Het “nieuwe bouwen” uit de 30er jaren met rechthoekige vormen;

De 30er jarenwoning met kap

Kenmerkend voor 30er jaren is de moderne bouwstijl met klassiek materiaalgebruik. De gevel bestaat uit mooie donkerrode steen, glasvlakken zijn vooral breed en niet hoog. Kenmerkend zijn ook de erkers die recht en rond worden toegepast. Daken van 30er jaren woning zijn vaak van een uitgesproken vorm met opvallende dakkapellen en kenmerkend het grote overstek.

Lees Meer
Sluiten