15002

Villa DC Tilburg

De Reeshof is een grote nieuwbouwwijk aan de westkant van Tilburg, de zesde stad van Nederland. Witbrant en Koolhoven, de nieuwere wijken van de Reeshof, liggen bezuiden de Spoorlijn Breda - Eindhoven, die de Reeshof doorsnijdt. 

Voor Koolhoven is een bestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitplan opgesteld. Voor het gebied waarin de vrije bouwkavels liggen is een zogenaamd uitwerkingsplan vastgesteld. Hierin zijn de ruimtelijke voorwaarden vastgelegd, welke juridisch bindend zijn voor de te realiseren woningen. Variatie is belangrijk. In Koolhoven is daarom gekozen voor een aantal architectuurstromen uit de 30er jaren die als inspiratiebron fungeren.

De roodbruine 30er jarenwoning met roodbruine bakstenen en grote kap met overstekken

Kenmerkend voor 30er jaren is de moderne bouwstijl met klassiek materiaalgebruik. De gevel bestaat uit mooie donkerrode steen, glasvlakken zijn vooral breed en niet hoog. Kenmerkend zijn ook de erkers die recht en rond worden toegepast. Daken van 30er jaren woning zijn vaak van een uitgesproken vorm met opvallende dakkapellen en kenmerkend het grote overstek.

Het “nieuwe bouwen” uit de 30er jaren met rechthoekige vormen

Kenmerkend van deze stijl is rechthoekige hoofdvorm. Geen schuine daken. Het is een spel van meetkundige vormen: rechthoeken, cirkels en lijnen. Gevels bestaan uit heldere vormen en vlakken, wit gestuct of een licht-gele steen en afgewisseld met donkere steenvlakken. Kozijnen ogen abstract en zijn slank geprofileerd. Het dakvlak is altijd plat en soms voorzien van verschillende dakhoogtes en schoorstenen.

 

Lees Meer
Sluiten