DhrMevrNieuwbouw (en/of uitbreiding) *
Verbouw *Bijzonderheden


(1) Eventuele extra info(voorbeelden, foto's e.d.) gelieve u naar ons te mailen of u maakt een (geheel vrijblijvende) afspraak voor de uitwisseling van aanvullende informatie waarna wij u een gerichte offerte toesturen
Aan de hand van de door u verstrekte gegevens worden de globale bouwkosten en het daaraan gerelateerde honorarium berekend. Veel aspecten kunnen prijsverhogend of -verlagend zijn. Voor een nauwkeurige berekening is het dus van belang dat u zoveel mogelijk gegevens verstrekt.

Uw bouwplannen zijn (meestal) ook onderhevig aan regels van de overheid (bijvoorbeeld bestemmingsplanbepalingen, welstandstoets e.d.) en kunnen hierdoor worden beïnvloed
Verstuur een kopie naar mijn email