De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouder van de WOZ. Zij bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen.  Een aantal organisaties heeft toegang tot en mag gebruik maken van die WOZ-waarde. Dit zijn de gemeente zelf voor het berekenen van de Onroerend Zaak Belasting, de Belastingdienst voor het bepalen van het eigenwoningforfait en de waarde van de woning in box 3, de waterschappen voor het berekenen van de waterschapslasten en het Centraal Bureau voor Satistiek (CBS) voor diverse landelijke statistieken.

Per 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van o.a. elke woning openbaar gemaakt. Woningbezitters kunnen dan via de website van de Rijksoverheid de WOZ-waarde van hun huis vergelijken met zelfgekozen referentiepanden. Kopieer deze link om rechtstreeks naar de website te gaan:  https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp?a=1&accept=true&