Particuliere opdrachtgevers krijgen per 1 juli 2015 meer vrijheid om een grondgebonden woning te bouwen of verbouwen. Hiertoe is het Bouwbesluit aangepast middels art. 1.12a, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 249.

Concreet komt het er op neer dat:

1. de aanwezigheid van een badruimte niet langer verplicht wordt gesteld
2. de regels m.b.t. de toegankelijkheid (vrije doorgang, deurhoogte, overbruggen van hoogteverschillen) zijn versoepeld
3. een (fietsen-)berging niet langer verplicht is
4. de rechtstreeks bereikbare buitenruimte mag komen te vervallen
5. de woning niet hoeft te worden aangesloten op het elektriciteit- en gasnet.

Verder is een aantal regels voor nieuwbouw teruggebracht naar de regels voor bestaande bouw:

1. dit geldt voor afscheidingen langs trappen, vloeren en hellingbanen
2. het overbruggen van hoogteverschillen in een vluchtroute is iets versoepeld
3. de eisen m.b.t. trappen (breedte, op- en aantrede, vrije hoogte e.d.) zijn beduidend lager geworden
4. hellingbanen mogen steiler (en dus korter) zijn
5. per verblijfsruimte hoeft slecht (netto) 0,5 m2 daglichtoppervlakte aanwezig te zijn; dus niet langer de eis voor daglichtoppervlakte als % van een verblijfsgebied.
6. in een woonfunctie ligt een verblijfsgebied van minimaal 10 m2 (i.p.v. 55% van het gebruiksoppervlak van de woning)
7. een verblijfsruimte in dat gebied heeft een oppervlakte van minimaal 7,5 m2 met een breedte van minimaal 2,4 m.
8. een verblijfsgebied en verblijfsruimte heeft een hoogte van minimaal 2,1 mtr (i.p.v. 2,6 m.).
9. de toiletruimte mag een stuk kleiner worden: 0,64 m2 vloeroppervlakte bij een breedte van minimaal 60 cm. en een hoogte van minimaal 2 mtr. (i.p.v. 0,9 x 1,2 m. en 2,3 m. hoog)
10.de opstelplaatsen voor een aanrecht en kooktoestel zijn een stuk kleiner en de opstelplaats voor een verwarmings- en warmwatertoestel is niet verplicht gesteld.

De overheid probeert hiermee de particuliere woningbouw (en zelfbouw) te stimuleren.

Natuurlijk is niet elke versoepeling voor iedereen gewenst. Het is niet verplicht, u mag voor u zelf strengere eisen stellen. Wij helpen u graag bij het maken van verstandige keuzes.