In goed overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland werden per 1 november 2014 nieuwe regels van toepassing voor het vergunningvrij bouwen en verbouwen. De nieuwe regels zijn reeds via een Staatsblad gepubliceerd en zijn geimplementeerd in het Omgevingsloket. 

Met behulp van een vergunningcheck kunnen (ver-)bouwplannen in het Omgevingsloket getoetst worden.

Op verzoek kunnen wij de vergunningcheck voor u uitvoeren. 

 

Meer informatie over vergunningvrij bouwen vindt u op de website van de rijksoverheid.