In goed overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland werden per 1 november 2014 nieuwe regels van toepassing voor het vergunningvrij bouwen en verbouwen. De nieuwe regels zijn reeds via een Staatsblad gepubliceerd en zijn geimplementeerd in het Omgevingsloket. 

Met behulp van een vergunningcheck kunnen (ver-)bouwplannen in het Omgevingsloket getoetst worden.

Op verzoek kunnen wij de vergunningcheck voor u uitvoeren. 

 

Let op ! Ook al mag je vergunningsvrij bouwen, de eisen van het Bouwbesluit zijn wel van toepassing. 

 

Meer informatie over vergunningvrij bouwen vind je op de website van de rijksoverheid.