Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw van gebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in Energie Prestatie Normen (EPN). Sinds 1 juli 2012 geldt de energieprestatienorm NEN 7120 voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie. De EPC voor nieuwe woningen bedraagt per 1 januari 2015 0,4. Dit vraagt, behalve slimme oplossingen vaak ook een extra investering in de vorm van bijvoorbeeld extra dikke isolatie, extra kierdichting en/of geavanceerde installaties, zoals zonnepanelen, collectoren, warmtepompen en dergelijke.

Wij leveren de vereiste EPC-berekeningen standaard bij de aanvraag voor Omgevingsvergunning.