Op dit moment kun je nog steeds meer lenen dan de waarde van de woning. Dit is om de bijkomende kosten mee te financieren, die gemiddeld uitkomen op ongeveer 6%. Sinds 2013 is de maximale lening jaarlijks steeds met 1% verlaagd. In 2015 bedroeg de maximale lening nog 103% van de waarde van de woning en het komend jaar (2017) nog maar 101%. Uiteindelijk kan vanaf 2018 alleen nog maar de waarde van de woning worden geleend en niet de bijkomende kosten.
Dit betekent dat je als starter eigen geld moet hebben om een eigen woning te kunnen kopen (nog los van het feit dat je ook eigen geld nodig hebt voor de inrichting, verhuizing en dergelijke). En de komende jaren wordt het voor starters dus steeds belangrijker dat ze sparen voor de eigen woning. In 2018 moeten ze de bijkomende kosten namelijk geheel uit eigen middelen betalen. Bij een woning van € 200.000 gaat het dan wel om zo'n € 12.000.

Heb je dus bouwplannen en zie je mogelijkheden om die uit te voeren, wacht daar dan niet te lang mee !