Per 1 juli 2021 zijn gemeenten verplicht om alle gegevens, welke onderdeel uitmaken van een aanvraag omgevingsvergunning via internet te publiceren. Om te voorkomen dat persoonlijke gegevens en gevoelige informatie op deze manier in de openbaarheid komen is door het UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) de 'Handreiking anonimiseren bij  aanvraag' samengesteld. Om hieraan te voldoen zal de bedoelde informatie op een apart (niet te publiceren) document aan de gemeente worden aangereikt. Op alle te publiceren documenten zal deze informatie niet meer zichtbaar zijn. Uw persoonlijke gegevens zijn hiermee afgeschermd van de buitenwereld. De handreiking kunt u lezen op de website van de VNG: https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/71258-ubr-handreikinganonimiserendecentralebestuursorganen_v3.pdf