De extra verhoogde schenkingsvrijstelling is per 1 januari 2015 vervallen, maar wordt vanaf 2017 opnieuw ingevoerd.

Niet alleen ouders, maar ook derden, die niet per se familie zijn, kunnen vanaf 2017 tot €100.000 belastingvrij schenken. Voorwaarde is wel dat de ontvanger het bedrag besteedt aan de (aankoop van de) eigen woning. Verder geldt dat de ontvanger van de schenking niet ouder dan 40 jaar mag zijn. 

 

Tot die tijd geldt de algemene vrijstelling.

In 2015 bedraagt die € 2.111 aan personen anders dan uw eigen kinderen of pleegkinderen.

En verder de volgende reguliere schenkingsvrijstellingen voor uw eigen kinderen:

- elk jaar een bedrag belastingvrij  van € 5.277,- niet in combinatie met de verhoogde vrijstelling. Dit bedrag geldt per kind.

- eenmalig maximaal € 25.322 als uw kind of diens partner tussen de 18 en 40 jaar is. 

- eenmalig tot € 52.752 euro indien de leeftijd kind of diens partner tussen 18 en 40 jaar en als de schenking wordt besteed aan dure studie of eigen woning en er geen gebruik is gemaakt van de verruimde vrijstelling in 2014.

 

Boven de vrijstelling betaalt uw kind 10% belasting tot € 121.296,- en 20% over schenkingen boven € 121.296,-.

Zie ook de website van de Belastingdienst voor alle voorwaarden voor belastingvrij schenken.