15003

Entree 'Het Baanrakkertje' Heerlen

THEMATIEK:

Het verschil vormgeven tussen de werkelijke wereld en de werkelijkheid van de kinderwereld. De entreefunktie van het gebouw is essentieel om deze gescheiden werelden te benadrukken en zichtbaar te maken in de architectuur. 

Het gebouw is volledig ontworpen op basis van de Gulden Snede verhoudingen. Als vertrekpunt van de maatverhoudingen is er gekozen voor de gemiddelde lengte van het bezoekende kind. De keuze voor een maatvoering die aan sterke regels gebonden is, wordt gelegitimeerd door het feit dat zelfs kinderen in hun eigen vrije wereld, regels nodig hebben om te kunnen functioneren. Deze regels zijn echter geen opgelegde regels maar regels die voortvloeien uit de verhoudingen van het menselijke lichaam, dus regels die op natuurlijke objectieve wijze tot stand zijn gekomen in plaats van de subjectieve en opgelegde regels van de maatschappij. 

Het verschil tussen de werkelijke wereld en de werkelijke kinderwereld wordt duidelijk architectonisch vertaald door middel van het ontwerpen van de hiërarchische relaties van kinderen ten opzichte van volwassenen. De gebruiksfuncties binnen het gebouw zijn in het bijzonder gericht op het spelende kind. Het zal dan ook regelmatig gebeuren dat de volwassene zich geconfronteerd ziet met op het eerste gezicht onhandigheden, zoals ramen die te laag zitten of plafonds op geringe hoogte. Deze vorm van ruimteplanning moet de volwassene doen beseffen dat hij zich begeeft in een wereld waarin hij een minderheid vormt. 

 

Lees Meer
Sluiten