14052

50 Woningen Zuidsingel . Venray

Aan de Zuidsingel in Venray, binnen de ring en dus behorend bij het centrum, heeft Wonen Limburg een groot woningbezit. De bestaande woningen zijn gerealiseerd in de 70-er jaren van de vorige eeuw.

In het kader van de krimp zijn 72 van deze woningen gesloopt en hier zijn 17 levensloopbestendige woningen en 33 appartementen in de plaats gekomen.  Het nieuwe plan manifesteerd zich prominent aan de Zuidsingel en is de opmaat naar een totale renovatie van de wijk.

De te slopen woningen situreren zich langs de Zuidsingel in 3 separate maar gelijkwaardige stedelijke kamers. De 3laagse, L-vormige appartementenblokken omsluiten samen met de patiowoningen een plein. De opzet is goed maar de openbare ruimte werd slechts gebruikt als parkeerterrein. Het is zonde dat de openbare ruimte geen verblijfskwaliteit kent. Alle ingredienten zijn namelijk wel aanwezig. De mooie groene Zuidsingel, de parralelweg die de kamers ontsluit waardoor het gebied autoluw kan zijn.

Deze kansen hebben we met het nieuwe plan wel benut. Ook wij hebben de opdracht om een mix van appartementen en grondgebonden woningen te realiseren. Deze zullen allemaal levensloopbestendig zijn en ook nog met 0 op de meter. Kortom een uitdagende opgave.

 

Stedebouwkundig en architectonisch zijn de kamers op een gelijkwaardige wijze ingevult als referentie naar het bestaande en als krachtig statement naar de Zuidsingel. We ontwerpen drie appartementen gebouwen met  11 appartementen elk en 17 grondgebonden woningen. Met een parkeernorm van 1,5 per appartement en 2 per grondgebonden woning een stevige opgave.

Als uitgangspunten voor het ontwerp waren;

-  parkeren uit het zich

-  duidelijk herkenbare en eenduidige aanpak voor de 3 locaties

-  ontwerpen van goede openbare ruimte

-  toekomstige ontwikkelingen moeten kunnen aanhaken

 We kiezen ervoor om de grote huizen, de appartementenblokken prominent, midden en dicht bij de parralelweg in de stedelijk kamer te positioneren. Deze keuze maakt het mogelijk om de balkons van de woningen, in tegenstelling tot de bestaande situatie, uit te laten kijken op de openbare ruimte. Tevens creeren we ruimte om het parkeren grotendeels achter het blok op te lossen. Links en rechts van de grote huizen bevinden zich de grondgebonden woningen in rijtjes van 3.

Door deze stedebouwkundige opzet zo te kiezen zijn de ontstane openbare ruimtes niet te groot waardoor dat ze door de aanliggende woningen zullen worden geadopteerd. De toekomstige bewoners mogen meepraten over de invulling. Het zijn fijne passende ruimtes voor en door de omwonenden.

In tegenstelling tot de bestaande en omliggende bebouwing kiezen we bewust voor kappen. Dwarskappen voor de groete huizen en langskappen voor de grondgebonden woningen. We willen een sfeer creeren van een duidelijk herkenbare woonomgeveing en de schuine kappen dragen hier in hoge mate aan bij.

De architectuur van de woningen en de appartementen is gelijkwaardig. Ze zijn duidelijk familie van elkaar. De architectuur is sober, eigentijds maar leunt op de traditie. We herkennen duidelijk de plint, het lijf en de kop. De gekozen materialen zijn duurzaam, onderhoudsvrij en verouderen mooi. de kleustelling kent een warm pallet van creme, donkergrijs en oranje.

 

 

Lees Meer
Sluiten