16068

25 Woningen met Commerciële Plint 'D'r Brikke Oave' Brunssum

laureaat europese aanbesteding ism awg architecten antwerpen

ONTWERPVISIE | historie 

Bouwen in en aan het Lindeplein in Brunssum vraagt om de analyse van de aanwezige karakteristieken, en om de intelligente ‘zet’ die de huidige kwaliteiten van het projectgebied en de omgeving versterkt én nieuwe kwaliteiten toevoegt. 

“ De architectuur moet identiteit geven aan het Lindeplein als huiskamer van Brunssum voor wonen, kunst, cultuur en ontspanning. Accenten van de historie van Brunssum (bijv. het mijnverleden) mogen tot uitdrukking komen in de architectuur. Gestreefd wordt naar aansprekende architectuur met een natuurlijke uitstraling, die aansluit op de directe omgeving, bebouwd en onbebouwd (bijv. Vijverpark). In de architectuur moet enerzijds rekening worden gehouden met de menselijke maat en Brunssumse schaal, in zowel de korrelgrootte alsook in geparcelleerdheid. De architectuur zien wij als een belangrijke katalysator voor het flaneren, ontmoeten en ontspannen op het Lindeplein. De onderhavige gronden zijn gelegen binnen de grenzen van het “Bestemmingsplan Lindeplein”, waar ook de bestemmingsregels op van toepassing zijn. “ 

Voor het ontwerpteam awg architecten en echo architectuur is het verleden en de geschiedenis van een plek steeds een leidraad in het ontwerp. Om te komen tot een architectonisch project dat zich tijdloos invoegt in de context, is het opnemen van de geschiedenis essentieel. 

De schaal, maat en materialisatie van het Lindeplein zijn hierin bepalend. Enerzijds wordt deze gekenmerkt als kleinschalig en geparcelleerd, anderzijds zijn er ook grotere gehelen aanwezig met een rijkere, doch ingetogen, geveltektoniek. In materialisatie zijn de grotere, meestal openbare, gebouwen van lichte kleur of geelkleurige baksteen, de woongebouwen, waaronder ook de vele verblijven van de werknemers van de mijnen, waren hoofdzakelijk uitgevoerd in oranje-rode baksteen. 

Door het opnemen van deze schaal, maat en materialen, sluiten we aan op de historie van deze plek.

 

ONTWERPVISIE | de stad 

“ Het architectonisch concept wordt gekenmerkt door functionaliteit, intimiteit, historische elementen van Brunssum, natuurlijke aansluiting op de omgeving, moet optimaal passen binnen de aanpalende bebouwing in een gesloten gevel-/straatwand, organische inbedding in de omgeving en ingetogen doch uitnodigende, tijdloze architectuur. Deze kenmerken komen buiten én binnen tot uitdrukking. 

Met het opstellen van een ontwerpvisie voor de onderhavige locatie dient uiteraard aansluiting te worden gezocht met de nieuwe Brikke Oave en natuurlijk met de overige aanliggende bebouwing van het Lindeplein. De projectlocatie is functioneel en beeldbepalend van groot belang voor de beleving van het plein. Om verder ook qua functionaliteit optimaal bij te dragen aan de gewenste beleving van het plein als “Huiskamer van Brunssum”, is het wenselijk de invulling van de plint enkel horecagerelateerd zijn. Omdat deze functies hier recht doen aan het gewenste ‘verblijfsgebied’ ter plaatse 

 

ONTWERPVISIE | de structuur 

Het belangrijkste uitgangspunt is het maken van een INTELLIGENT CASCO van dragende SCHIJVEN en GEVELS, dat in een grote mate van FLEXIBILITEIT in huidig en toekomstig gebruik voorziet. Alles wat niet casco is, is INVULLING. Invulling kan altijd veranderen naarmate tijden en behoeften veranderen. 

De schijven bepalen de structuur van de onderliggende kelderbak zodat er zo efficiënt mogelijk geparkeerd kan worden en de invulling: schakeling en indeling van woningen, te allen tijden zo vrij mogelijk blijft. De gevels kennen een GENERIEKE ordening en vermijden te allen tijden een hiërarchie die intern gebruik uitsluit. 

De heldere en regelmatige STRUCTUUR van de appartementsgebouwen en de relatieve VRIJHEID en SPEELSHEID door de variatie in beukmaat vormen de basis voor een zeer breed scala aan woningtypen waar meerdere generaties onder één dak kunnen leven. 

 

 

Lees Meer
Sluiten