17090

13 Woningen Swalmen

 START BOUW | SEPTEMBER 2021 (VERWACHT)

Boukoul is een kerkdorp dat is gelegen ten zuiden van de kern Swalmen en ten oosten van de Rijksweg N271. Boukoul ligt in het zuidoosten van de voormalige gemeente Swalmen, nabij de grens met Duitsland. De kern wordt geheel begrensd door het buitengebied. Ten westen van Boukoul wordt het buitengebied gekenmerkt door een open agrarisch landschap met beekdalen. Ten zuiden en oosten komen bossen en open landschappen voor, in noordelijke richting wordt de kern begrensd door bosgebied.

Omstreeks 1840 concentreerde de bebouwing in Boukoul zich hoofdzakelijk rondom de wegen Boven Boukoul en Beneden Boukoul. In de structuur van deze wegen en de verbinding met elkaar is sindsdien nauwelijks iets veranderd. De aanzet tot bebouwing langs de Elmpterbaan is in 1840 ook al zichtbaar. Ook de structuur van deze weg is sindsdien nauwelijks veranderd. De wegen Beneden Boukoul (en de in het verlengde hiervan gelegen Riet en Bergstraat), Boven Boukoul, Elmpterbaan en ook de Graeterhofweg behoren dan ook tot het historische stratenpatroon van Boukoul.

De hoger gelegen gronden ten oosten en westen van Boukoul waren hoofdzakelijk als bouwland in gebruik. Ten noorden en ten zuiden van de toenmalige kern was en is bosgebied aanwezig.

De bebouwing aan de Elmpterbaan heeft zich voortgezet in oostelijke richting en er is ook lintbebouwing ontstaat aan de Graeterhofweg en Heikamp. Sindsdien hebben uitbreidingen van de kern Boukoul hoofdzakelijk in oostelijke richting, ten noorden van de Elmpterbaan en ten oosten en noorden van de Heikamp plaatsgevonden.

Boukoul is een dorp dat zich ontwikkeld heeft langs de Beneden Boukoul, Boven Boukoul, de Graeterhofweg en de Elmpterbaan. Langs deze noord-zuid en oost-west gerichte linten is dan ook hoofdzakelijk de oudere, traditionele, vrijstaande bebouwing gelegen. Deze bebouwing betreft hoofdzakelijk bebouwing in één laag met kap. De woningen zijn veelal gelegen op ruimte, hoofdzakelijk oost-west gerichte kavels.

Karakteristiek is de overgang aan de randen van kleinschalig groen (hagen, boomgaard) naar het landschappen de waterloop Spickerbroeklossing. Door de uitzichten is er een sterke wisselwerking met het karakteristieke landschap (kasteel Hillenraedt), Graeterhof, hoeve Zuidewijck Spick). Verder zijn in dit deel van dorp hoogteverschillen aanwezig (dalzone tussen Beneden Boukoul en Boven Boukoul).

In oostelijke richting is, in een blokpatroon, nieuwere bebouwing uit midden en eind twintigste eeuw gesitueerd in relatief dichte lintbebouwing in uitgerekte linten. Deze bebouwing betreft deels vrijstaande en deels (geschakelde) twee-onder-een kapwoningen. Deze woningen bestaan hoofdzakelijk uit twee lagen met kap.

De meest recente inbreiding in de kern is het gebied 'De Kamp'. Deze woningen (twee-onder-een-kap, rijwoningen en nog te bouwen vrijstaand geschakelde, levensloopbestendige woningen) zijn aan een lus gesitueerd. Deze structuur komt verder alleen voor aan De Hoof. De nieuwste woningen in het gebied 'De Kamp' variëren in kleur, gevelindeling en hoogte; dit als gevolg van de keuzes die de bewoners voor de start van de bouw hebben gemaakt.

Lees Meer
Sluiten