11025

107 Woningen De Werf . Tilburg

awg architecten antwerpen ism echo architectuur

De Werf herbergt  46 eengezinswoningen, 41 appartementen gecombineerd in zowel laag als hoogbouw en 20 groepswoningen. De architectuur is afkomstig van awg architecten uit Antwerpen in samenwerking met echo architectuur uit Eindhoven, de variatie in percelen (51-304m2), typen (362-795m3) en indelingen is enorm.

Door de typische, meanderende bouwlijn ontstaat bovendien ruimte voor sfeervolle pleinen, terrassen en speelplekken. Ook hierdoor is sprake van een afwisselend, zeer bijzonder straatbeeld. Bewoners kunnen veilig parkeren op een eigen parkeerplaats op het afgesloten parkeerplein, parkeerplaats op de eigen kavel, of in een privé-parkeerkelder.

Geschiedenis

Op 4 april 1923 is de Piushaven officieel geopend. De aanleg van de haven begon in oktober 1921, met als doel het Tilburgse bedrijfsleven betere mogelijkheden te geven voor de aan- en afvoer van goederen. Een eenvoudige operatie was dit niet. Zo moest het toenmalige voetbalstadion van Willem II wijken om de haven aan te sluiten op het Wilhelminakanaal.

De Piushaven had grote aantrekkingskracht op de bedrijvigheid; veel goederen werden destijds over het water vervoerd. In de jaren twintig en dertig waren er vaste vervoersdiensten naar een groot aantal plaatsen in het land. Dagelijks vervoerden schepen goederen naar Dordrecht, Utrecht, Amsterdam en de Zaanstreek.

In de jaren zestig nam de economische betekenis van de Piushaven af. Dat had niet zozeer te maken met de crisis in de textielindustrie, maar meer met de veranderende economische structuur van Tilburg. Grootschalige bedrijvigheid werd verplaatst naar nieuwe industrieterreinen en steeds meer goederen werden vervoerd over de weg en het spoor. Bedrijventerrein Loven kreeg een industriehaven en de aanlegplaatsen aan de Dongensekanaaldijk werden verbeterd, zodat hier grotere schepen konden aanleggen.

Toen in 1983 de zuidelijke arm van de Piushaven werd gedempt om er woningen te bouwen, dreigde het resterende deel van de Piushaven elke betekenis te verliezen. Even is zelfs sprake geweest van het dempen van de hele haven. Initiatieven van bewonersgroepen hebben ervoor gezorgd dat de haven behouden bleef voor Tilburg. Niet langer speciaal voor goederenvervoer, maar vooral vanwege de recreatieve mogelijkheden van het gebied. Eind jaren negentig is gestart met de eerste plannen voor de grootschalige ontwikkeling van het gebied, zoals die nu gaande is.

Ontwikkeling

Piushaven is een omvangrijk gebied, grenzend aan het centrum van Tilburg, met als kloppend hart de haven. Onder het motto ‘Piushaven, levend podium van Tilburg’ wordt het gebied ontwikkeld van een voormalige industriële haven, tot een levendig centrumstedelijk woonmilieu aan het water. Naast de bouw van 1600 woningen met ruimte voor nieuwe bedrijvigheid komt er een herontwikkeling van het voormalige AaBe-complex tot een grootschalig winkelcentrum. Piushaven verbindt het centrum van Tilburg met Landschapspark Moerenburg en enkele bestaande woonbuurten. De anderhalve kilometer lange oevers worden omgetoverd tot groen Havenpark. Piushaven wordt daarmee het natuurlijke hart van de stad.

Het project “deWerf” is een realisatie van in totaal 107 grondgebonden en gestapelde wooneenheden aan de Piushaven in Tilburg. awg architecten in samenwerking met echo architectuur stonden hierbij in voor de stedenbouwkundige en architecturale uitwerking. 

Het inrichtingsplan van de (gehele Piushaven-) omgeving is van Juurlink[+]Geluk.

 

Lees Meer
Sluiten